متاسفانه امکان ذخیره اطلاعات بر روی دستگاه شما وجود ندارد!

آموزش


اختراع ماشین قهوه

در عصر اختراعات بخار یک مخترع ایتالیایی به نام انجلو موریند از تورین ایتالیا میخواست مشکل را حل کند وبرصنعت پررونق کافه ای که درسراسر اروپا در حال رشد بود سرمایه گذاری کند قهوه در حال فروش بود اما نه به اندازه کافی و سریع .متوسط زمان برای تولید یک نوشیدنی 5 دقیقه بود که فروش ان را محدود میکرد با دیدن این فرصت موریندو ماشین طراحی کر
آخرین دسته بندی ها

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب بازرگانی الکتروسردیخچال یخچال های صنعتی و آشپزخانه ایلوازم خانگی